Projekt domu – Izabelin

Projekt koncepcyjny domu w Izabelinie, usytuowanie go nad stawem i w stosunku do sadu wydawało się dość istotne dla projektu.

Designer Projektowanie i Wykonawstwo