Projekt wnętrz z biura do mieszkania – Nowa Wieś

Projekt wnętrz polegał na zmianie dotychczasowej funkcji biurowej na mieszkalna, wybicie nowych schodów zachowanie pionów i podział nowej funkcji. Realizacja 2013 rok.

 

Designer Projektowanie i Wykonawstwo