Wykonawstwo

ZAKRES USŁUG WYKONAWCZYCH:

  • realizacje  budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, usługowych i biurowych,

  • realizacje obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych,

  • modernizacje i rozbudowy oraz nadbudowy

  • realizacje wnętrz mieszkalnych, biurowych i usługowych w zakresie wszystkich branż
  • realizacje ogrodów i zagospodarowania terenu.