Projektowanie Architektoniczo-Budowlane

ZAKRES USŁUG PROJEKTOWYCH:

  • projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, usługowych i biurowych,

  • obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych,

  • modernizacje i rozbudowy

  • nadbudowy oraz inwentaryzacje,

  • projekty urbanistyczne, projekty ogrodów.


OBSŁUGA INWESTYCYJNA:

  • kompleksowa obsługa projektowa

  • projekty branżowe i nadzory budowlane.

  • funkcja inwestora zastępczego