URBANISTYKA

Zagosdpodarowanie działki 1

Projekt koncepcyjny rozplanowania wysokościowo-gabarytowego i  zagospodarowania działki dla zespołu budynków administracyjno-oświatowych