URBANISTYKA

Urbanistyka Osiedle 4

Projekt rozplanowania osiedla mieszkaniowego o zróżnicowanej zabudowie.