URBANISTYKA

urbanistyka 1

Projekt koncepcyjny rozplanowania urbanistyczno-wysokościowego kilku dzuałek w centrum Warszawy