BUDYNKI

Projekt WSIiMPW

Projekt budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Matematyki przy PW  w Warszawie realizacja 2003